Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY www.jeanin.sk, www.jeanin.eu


Firma: PAVIJAL s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: Sládkovičova 4, 97405 Banská Bystrica
IČO: 45900965
DIČ: 2023123938
IČ DPH: SK2023123938


ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
II.1. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
II.2. za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
II.3. za účelom poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.
ZOZNAM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
III.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.jeanin.sk, www.jeanin.eu;
III.2. správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
III.3. správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.


PRÁVA KUPUJÚCEHO
Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
IV.1. na prístup k svojim osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov;
IV.2. právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
IV.3. na prenositeľnosť údajov;;
IV.4. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;
IV.5. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.


ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
V.2. správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.
ZÁVER
VI.1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.jeanin.sk, www.jeanin.eu potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;
VI.2. s týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
VI.3. správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


Cukráreň Jeanin V Banskej Bystrici, dňa 1.8.2021

 

 


E-mail